Přístřešek - 24 m² k pronájmu od 15.6.2017

více

sklad o výměře 92 m².

více

Sklad o výměře 58 m².

více

přízemní budova 

více

Samostatná hala o ploše 165 m²

více

Samostatná hala o ploše 114 m²

více

Areál o výměře 8 750 m².

více

Sklad o výměře 140 m².

více

Bývalá centrální kotelna po rek.

více

Část haly - sklad o výměře 255 m2.

více

 Část haly - sklad o výměře 677 m2.

více

Část haly - sklad o výměře 567 m².

více

Samostatná montovaná hala

více

Skladové haly členěné do dvou lodí.

více

Sklad o výměře 63 m².

více

Sklad o výměře 80 m².

více

Sklad o výměře 240 m².

více

Montovaná výrobní hala

více

Trafostanice

více

Bývalá kompresorovna

více

Hala kolaudovaná jako sklad PHM

více

Sklad technických plynů.

více

Budova kolaudovaná jako pekárna

více